Προτάσεις για Καταστατικές αλλαγές από ΔΗ.ΑΝ.Α.: Οριζόντια ψηφοφορία, εκλογή του Προέδρου από τα μέλη…

Posted in Ανακοινώσεις

Θέση της ΔΗ.ΑΝ.Α την οποία εκφράζει εδώ και χρόνια είναι ότι, το παρόν Καταστατικό της ΠΟΕΔ έχει αρκετές αλληλοσυγκρουόμενες πρόνοιες και ουσιώδη μειονεκτήματα, που το καταστούν σε αρκετές περιπτώσεις αντιδημοκρατικό και αναχρονιστικό, γι’αυτό και χρειάζεται ανανέωση και εκσυγχρονισμό.

Η ΠΟΕΔ, με μια δομή ξεπερασμένη πλέον, και έχοντας  ανάγκη να μπει στη νέα εποχή, το αμέσως επόμενο βήμα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αφορά τον εκδημοκρατισμό και αυτό ξεκινά από το Καταστατικό της. Μια αλλαγή επιβεβλημένη, αν θέλουμε ο συνδικαλισμός να γίνει αυτό που οφείλει να είναι: η έκφραση των ίδιων των μελών του, τα οποία ενσυνείδητα να τοποθετούνται απέναντι στα προβλήματά τους, να επιλέγουν και να ιεραρχούν τους στόχους και τα αιτήματά τους, καθώς και τις μορφές διεκδίκησής τους.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΗ.ΑΝ.Α, στο τελευταίο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ έχει προτείνει, για άλλη μια φορά, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες εισηγήσεις, με τις οποίες πιστεύει πως θα καταστήσει ένα πιο σύγχρονο, δημοκρατικό και λειτουργικό Καταστατικό:

ØΟριζόντια ψηφοφορία (με διασφαλισμένο το δικαίωμα παρουσίας και συμμετοχής των Κινήσεων , αλλά και του δικαιώματος ψήφου σε άτομα διαφορετικών Κινήσεων)
Ø  Διεξαγωγή των εκλογών κάθε 4ο ή 5ο έτος.
Ø  Εκλογή του Προέδρου της ΠΟΕΔ από τη βάση ή  με ψηφοφορία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων ή από το Δ.Σ.
Ø  Εκλογή σ' όλα τα σώματα με βάση την απλή αναλογική.
Ø   Περιορισμός στην εκλογή  και χρονική  παραμονή  στα διάφορα Σώματα (όχι περισσότερο από 2 συνεχείς θητείες) .
Ø   Αναζήτηση τρόπων για πιο ουσιαστικό ρόλο και συμμετοχή των διαφόρων ομάδων-επιτροπών (κλαδικές, τοπικοί υπεύθυνοι,...).
Ø   Εγγραφή στην ΠΟΕΔ με βάση την προσφυγική καταγωγή για διατήρηση των προσφυγικών επαρχιακών γραφείων με δικαίωμα μετεγγραφής.

Η ΔΗ.ΑΝ.Α είναι έτοιμη να συζητήσει οποιεσδήποτε άλλες εισηγήσεις παρουσιαστούν και που βοηθούν στην υλοποίηση του αρχικού σκοπού που θέσαμε.