Άρθρα

1.Οικονομική Κρίση

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Δυστυχώς η οικονομική κρίση δε θα εξαιρέσει την Παιδεία επηρεάζοντας δυσμενώς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης του δημόσιου σχολείου. Η ύπαρξη εκπαιδευτικού οράματος και η δρομολόγηση εκείνων των συστηματικών ενεργειών βάσει χρονοδιαγραμμάτων που το υλοποιούν πρέπει να αποτελεί πάγια πολιτική της Οργάνωσης και είναι αυτό ακριβώς που διασφαλίζει τις ισορροπίες ανάμεσα στα συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά αιτήματα. Το όραμα της Δημοκρατικής Κίνησης, που αυτόματα αποτελεί και δέσμευσή μας, είναι η βελτίωση της ποιότητας του Δημόσιου Σχολείου και συνεπώς η προστασία του.

H ματαίωση της κοινωνίας ως συνεπακόλουθο τη οικονομικής κρίσης πρέπει να λειτουργήσει αντίστροφα για μας, ώστε κάνοντας μια δημιουργική παύση να εντοπίσουμε αυτά που δυσκολεύουν την καθημερινότητα του δασκάλου και αποπροσανατολίζουν τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό σύστημα από τους στόχους του και να επαναπροσδιορίσουμε το πλαίσιο στόχων και δράσεων. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΝΑΠ, την αυξανόμενη παραβατικότητα και τα κοινωνικά προβλήματα που αναφύονται με την επιδείνωση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Με βάση τις περικοπές κονδυλίων με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα καθημερινής στελέχωσης (έλλειψη συνοδών, μείωση αντικαταστάσεων), θέτουν εν αμφιβολία την υλοποίηση του θεσμού του υπευθύνου τμήματος και οδηγούν σε οπισθοδρόμηση την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Επιπρόσθετα τα ελλείμματα υλικοτεχνικής υποδομής επιφορτίζουν περαιτέρω το έργο των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα την τρέχουσα χρονιά η ΠΟΕΔ έχει υποχρέωση να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, και να υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς επιπρόσθετες δαπάνες , με ελλειπή στελέχωση, με παγοποίηση θέσεων προαγωγής στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, με την υποκλοπή ωρών από τις υφιστάμενες για κάλυψη αναγκών,κτλ.. Με πίστη στη διακήρυξη «Ναι στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση – Όχι στην απορύθμιση» ζητούμε:
 Να παρουσιάσει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό αξιολόγησης του περιεχομένου, των διαδικασιών προώθησης, του νέου υλικού των ΝΑΠ και αποτελεσματικότητας των ΝΩΠ.
 Να προχωρήσει στο σχηματισμό ανεξάρτητης ομάδας ελέγχου, με συμμετοχή του ΥΠΠ, του Π.Ι. αλλά και της ΠΟΕΔ, η οποία θα εποπτεύει το κάθε στά¬διο αλλά και την όλη διαδικασία και με τις παρεμβάσεις της να βελ¬τιώνονται τα σημεία που κρίνονται μη εφαρμόσιμα, μη λει¬τουργικά, μη αποτελεσματικά.
 Άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος υποδοχής των αλλόγλωσσων μαθητών με δημιουργία τμήματων υποδοχής, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
 Εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής για τους αναλφάβητους μαθητές, μια και οι ώρες ενίσχυσης μειώνονται, με το πρόσχημα ότι ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι αναχρονιστικός.
 Συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών κτιρίων, διδακτικού υλικού) με κοινοποίηση αποτελεσμάτων, που θα λαμβάνονται υπόψη πριν την εισαγωγή οποιασδήποτε αλλαγής ή καινοτομίας.
 Άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων για πρόληψη και καταπολέμηση της παραβατικότητας (εφαρμογή εισηγήσεων Καπαρδή, αναθεώρηση κανονισμών πειθαρχίας, ενίσχυση Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, δημιουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας, ασφάλιση εκπαιδευτικών, κτλ)

Καλούμε το ΥΠΠ και τον Προϊστάμενό του να είναι έτοιμο βάσει στοιχείων να πείσει το Υπουργικό Συμβούλιο και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ότι η επένδυση στην Παιδεία επιφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικές αποδόσεις και ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνυπολογίζονται για σκοπούς στελέχωσης στην ογκώδη δεξαμενή των δημοσίων υπαλλήλων. Ενεργήσετε δυναμικά και αποφασιστικά για να απορρίψετε ισοπεδωτικές προσεγγίσεις που πλήττουν τη δημόσια εκπαίδευση. Επίσης καλούμε την κυβέρνηση, τη Βουλή και το ΥΠΠ:
• Να προστεύσουν τους εκπαιδευτικούς από την απαξίωση που δέχονται τη στιγμή που με αφοσίωση παλεύουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους.
• Να ανατρέψετε αποφάσεις που οδηγούν συναδέλφους μας στην ανεργία.
• Να επαναφέρουν ενώπιον της Βουλής και τους Υπουργικού Συμβουλίου το θέμα των μονιμοποιήσεων και της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων.
• Να άρουν όπου είναι δυνατόν την παγοποίηση των Προαγωγών και των Μονιμοποιήσεων των νέων εκπαιδευτικών, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
• Να μελετήσουν τρόπους διαχείρισης και ορθής κατανομής των κονδυλίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να μην πλήττεται με κανένα τρόπο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
• Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και ως εκπρόσωποι του λαού να πολεμήσουν μέχρι τέλους τις πολιτικές της Τρόικας και του ΔΝΤ προτείνοντας νέες λύσεις που θα μας βγάλουν από τα τραγικά αδιέξοδα στα όποια μας έχουν οδηγήσει ξένες επιβουλές αλλά και δικοί μας αδέξιοι χειρισμοί.