Άρθρα

2.Ο ρόλος της ΠΟΕΔ ως συλλογικής έκφρασης

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Το συνδικαλιστικό κίνημα εν μέσω κρίσης καλείται να πληρώσει τους απαράδεκτους χειρισμους των τραπεζών να επιβιώσει από τα διαδοχικά κύματα περικοπών, που παρασύρoυν και διαλύουν το κοινωνικό κράτος αφήνοτας στο πέρασμά του κλειστές επιχειρήσεις, απεγνωσμένα νοικοκυριά, πληγωμένες κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις. Οι τροϊκανές μεθοδεύσεις πολεμούν τη μεσαία κοινωνικοοικονομική τάξη με το κοινωνικά δίκαιο κράτος να διαλύεται μεθοδευμένα. Με επιμονή στην κοινωνική δικαιοσύνη και προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς, που απειλούνται σήμερα, οφείλουμε να απαιτήσουμε ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο προτάσσοντας φορολόγηση του πλούτου, πάταξη της φοροδιαφυγής, ίση κατανομή των βαρών, διατήρηση των κοινωνικών παροχών και του κοινωνικού κράτους. Οφείλουμε να απαιτήσουμε απόδοση ευθυνών κατάλυση των σαθρών δομών της κυπριακής πολιτείας με την ελλιπή μεθοδολογία, τον κακό προγραμματισμό, τα χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα, τις κομματικές αντεγκλήσεις.

Ανεξάρτητως της προϊστορίας και της αποτυχίας του συνδιακλιστικού κινήματος για δημιουργία, κοινού μετώπου το χρόνο που πέρασε, προέχει η ενότητα, η ωριμότητα και η έκφραση της ετοιμότητάς μας για συνασπισμό των συντεχνειών του δημόσιου, και ημικρατικού τομέα. Οφείλουν να απαντήσουμε στους πολέμιους της δημόσιας υπηρεσίας που προβάλλεται ως η μάστιγα των οικονομικών του κράτους από κυβερνώντες, πολιτικά κόμματα και πρόσωπα. Δεν εκχωρούμε κεκτημένα δεκαετιών που η προσωρινότητα της απώλειάς τους μπορεί να γίνει μόνιμη και μετά τα χρόνια ύφεσης, αφού πολλοί βουλευτές και οικονομικοί παράγοντες κατεπανάληψη επωφθαλμιούν τα εισοδήματα των εκπαιδευτικών. Η διατήρηση του ωραρίου εργασίας και η μη μεραιτέρω άυξηση του ορίου αφυπηρέτησης και η αποτροπή περαιτέρω περικοπών πρέπει να επιτευχθούν.

Ζούμε τραγικές στιγμές με τον πολίτη να στρέφεται στις δημόσιες υπηρεσίες της Υγείας και της Παιδείας, με μια κρατική μηχανή που αδυνατεί να ανταποκριθεί. Εκπροσωπούμε τον εκπαιδευτικό κόσμο με το επίπονο έργο που έχει να επιτελέσει, τη δύσκολη καθημερινότητα, που αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα την κριτική στάση και την απαξίωση πολλές φορές της κοινωνίας. Σημαντική είναι η δημόσια εικόνα της ΠΟΕΔ και η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται κάθε φορά, ώστε η επικοινωνία με την κοινή γνώμη αλλά κυρίως με τους συναδέλφους μας να είναι αποτελεσματικότερη. Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προσφορά υπηρεσιών προς τα μέλη μας, ώστε να ανταποδίδεται εμπράκτως η δική τους εισφορά στην Οργάνωση και να ενισχύεται το αίσθημα του ανήκειν
Ως ΠΟΕΔ θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στον κοινωνικό διάλογο και να είμαστε ανοικτοί στην επίλυση χρόνιων διαρθρωτικών και άλλων προβλημάτων που ταλανίζουν την Εκπαίδευση με γνώμονά της τη βελτίωση της ποιότητας του Δημόσιου Σχολείου, των καλώς νοουμένων συμφερόντων των εκπαιδευτικών αλλά κυρίως την ανόρθωση του Τόπου. Το ΥΠΠ μπορεί να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού διάρκειας κάποιων χρόνων, μέσα από αφυπηρετήσεις, συγχωνεύσεις σχολείων, μειώσεις αδικαιολόγητων απαλλαγών από διδακτικό χρόνο, κτλ., ώστε να περιορίσει πιθανές καταχρήσεις και άσκοπες δαπάνες, αλλά πάντα μέσα από ένα διαφανή και παραγωγικό διάλογο με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις.

Παρόλο που η απαξίωσή μας από την κοινωνία ήταν άδικη και ακραία, ωστόσο πιστεύουμε ότι πρέπει να εξευρεθούν τρόποι συστηματικής προβολής του έργου του δασκάλου, αλλά και να σημειωθούν θέματα όπου άπτονται της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου σχολείου στα οποία μπορούμε να έχουμε συμπαραστάτες και τους γονείς.
Στόχος η επιβίωση της ΠΟΕΔ και η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της, ώστε να συμβάλουμε στην επίλυση χρόνιων διαρθρωτικών και άλλων προβλημάτων της Εκπαίδευση με όραμα τη βελτίωση της ποιότητας του Δημόσιου Σχολείου. Μέσο επιτυχίας η εσωτερική ενότητα, οι ξεκάθαροι στόχοι, ο αυτοέλεγχος και η επανάδραση.