Άρθρα

3.Η συμβολή του Κύπριου Δασκάλου-Οικονομική Κρίση

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Η κοινωνική διάσταση του σχολείου και ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού αναδεικνύονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Το σχολείο θα αποτελεί για πολλούς από τους μαθητές μας το μόνο καταφύγιο για να απαλύνει τη δύσκολη καθημερινότητα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Καλούμε τους δασκάλους της Κύπρου και γενικότερα τον εκπαιδευτικό κόσμο και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να εκφράσουν την αντίδρασή τους στα όσα τεκταίνονται μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια προς υπερασπίζοντας αρχές και αξίες αλλά παράλληλα να αναδείξουν το κοινωνικό και αλληλέγγυό τους πρόσωπο μέσα και έξω από το σχολείο σε συνεργασία και με τους γονείς.

Η επιχειρούμενη η αύξηση των μαθητών ανά τάξη, ο πιθανός τερματισμός του υπευθύνου τμήματος οι περικοπές κονδυλίων με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα καθημερινής στελέχωσης (έλλειψη συνοδών, μείωση αντικαταστάσεων, κτλ.) αποτελούν διακανονισμούς που καθιστούν το δάσκαλο αδύνατο να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη παραβατικότητα και τα κοινωνικά προβλήματα που αναφύονται με την επιδείνωση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Η εθελοντική επίσης δράση του δασκάλου μπορεί να οδηγήσει σε αυθόρμητες αλλά και οργανωμένες δράσεις όπως αυτές που ακούστηκαν προηγουμένως από τον Αντιπρόεδρο της Οργάνωσης: ίδρυση κοινωνικών, παντοπωλείων, καθιέρωση συσσιτίων, κοινωνικών φροντιστηρίων, παροχή εξειδικευμένης ψυχικής στήριξης, ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών του Κράτους.

Η ΔΗΚΙ δεσμεύεται ότι θα μελετήσει και σε συνεργασί με τις υπόλοιπες κινήσεις να εισηγηθούν συγκεκριμένους τρόπους δράσης. Το ΥΠΠ Παιδείας από την πλευρά του έχει καθήκον να στηρίξει τον εκπαιδευτικό χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις στο εκπαιδευτικό του έργο και στην καθημερινότητά του αλλά και με επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και ψυχολογικής στήριξης.