Άρθρα

5. Πρόληψη και Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

H πρόληψη και διαχείριση προβληματικής, παραβατικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία μας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις επηρεάζοντας αρνητικά την ομαλή λειτουργία των σχολείων και την εκπαιδευτική διαδικασία:

 Να προβεί σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τα πιο πάνω εμπλέκοντας όλες τις σχετικές υπηρεσίες του Κράτους, ώστε με ευελιξία και μεταξύ τους επικοινωνία να επιτύχουν την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση.
 Να στελεχώσει επαρκώς την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης και όλων των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, ώστε να γίνεται έγκαιρος εντοπισμός, αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση παιδιών που εκδηλώνουν παραβατική και αντικοινωνική συμπεριφορά.
 Να μελετήσει και να αναθεωρήσει όπου είναι δυνατό τους Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων για την πειθαρχία.
 Να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές (θεσμός σχολικού κοινωνικού λειτουργού, Κέντρα Ψυχικής Υγείας,Πολυθεματικά Κέντρα για παιδιά,) που θα στηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειες με συναισθηματικά, κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα
 Να αξιολογήσει τις μέχρι τώρα δράσεις του (ΖΕΠ, Προγράμματα αλφαβητισμού, κτλ) και να προχωρήσει σε επανασχεδιασμό.
 Να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς και να τους καταστήσει γνώστες των ενδεδειγμένων διαδικασιών αξιοποιώντας το θεσμό του Υπευθύνου Τμήματος