Άρθρα

6. Προδημοτική Εκπαίδευση-Διεκδικήσεις

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Τα τελευταία χρόνια ο Κλάδος των Νηπιαγωγών ταλαιπωρείται από πολλά προβλήματα, γνωστά σε όλους σας, τα οποία δυστυχώς δε μειώνονται, αλλά αντιθέτως αυξάνονται. Είναι μάλιστα εμφανές ότι κάποια απ’ αυτά τυγχάνουν διαφορετικού χειρισμού απ’ ότι στη Δημοτική Εκπαίδευση (θεσμός Υπευθύνου Τμήματος, Γραμματειακό Προσωπικό, αποσπάσεις συμβούλων, κ.ά.).

Σίγουρα, με τα νέα δεδομένα στην οικονομία της χώρας μας, δεν εθελοτυφλούμε και ούτε πιστεύουμε ότι όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τον Kλάδο μας, θα μπορέσουν να λυθούν άμεσα.

Έχουμε όμως την πεποίθηση ότι η ΠΟΕΔ μπορεί να είναι πιο αποφασιστική και διεκδικητική στην επίλυση κάποιων προβλημάτων, για πιο εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΕΔ θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
 Η κάλυψη διοικητικών κενών με την άμεση αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής Βοηθών Διευθυντριών, για τη διεύθυνση των διθέσιων, τριθέσιων και πολυθέσιων νηπιαγωγείων. Θεωρούμε αδικαιολόγητη την άρνηση του Υπουργείου για την κάλυψη τους. Η ΠΟΕΔ εξακρίβωνοντας τον ακριβή αριθμό των διοικητικών αυτών θέσεων, που αναγκαστικά πληρούνται από απλές νηπιαγωγούς, πρέπε να προχωρήσει στην αποφασιστική διεκδίκησή τους.
 Η θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Τμήματος και στα νηπιαγωγεία: Κρίνοντας από το καθηκοντολόγιο το οποίο έχει υιοθετηθεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας για τα δημοτικά σχολεία, η Οργάνωση μας οφείλει να διεκδικήσει έχει αυτό το μέτρο και για την Προδημοτική Εκπαίδευση.
 Η κατοχύρωση της απαλλαγής της μιας διδακτικής ώρας για διοίκηση για κάθε κοινοτικό τμήμα.
 Δημιουργία θέσεων γραμματειακού προσωπικού: Το Υπουργείο Παιδείας είχε εξαγγείλει δέσμευση ότι ο θεσμός αυτός θα εφαρμοζόταν και στα μεγάλα Νηπιαγωγεία.
 Η στήριξη των συναδέλφων στα μονοθέσια νηπιαγωγεία και ειδικά των πρωτοδιόριστων. Η παραχώρηση περισσότερου χρόνου απόσπασης συμβούλων για τα νηπιαγωγεία θα συνέβαλλε θετικά.
 Η επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης κατά ένα χρόνο.
 Η μείωση του αριθμού των παιδιών σε 20 για τα μεικτά τμήματα: Σ’ ένα σύμπλεγμα δημοτικού έχουμε 20 παιδιά, σ’ ένα τμήμα νηπιαγωγείου με παιδιά από τρεις ή ακόμη και τέσσερις διαφορετικές ηλικίες, που απαιτούν πολύ περισσότερη προσοχή, έχουμε 25 παιδιά. Με ποιο σκεπτικό λήφθηκε αυτή η απόφαση;
 Η αναγνώριση της παιδονομίας ως διδακτικού χρόνου.
 Η άμεση αντικατάσταση των νηπιαγωγών που απουσιάζουν.
 Η παραχώρηση ωρών για συντονιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 Η επέκταση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 Η ουσιαστική επιμόρφωση και έκδοση κατάλληλων βοηθημάτων για τα Ν.Α.Π.

Ως Κλάδος είμαστε ήδη επιφορτισμένος με πολλά προβλήματα, τα οποία χρόνο με τον χρόνο πολλαπλασιάζονται αντί να επιλύονται. Ζητούμε από την ΠΟΕΔ να δείξει με πράξεις την ισότιμη αποφασιστική και δυναμική υποστήριξή της στον κλάδο των Νηπιαγωγών και το ΥΠΠ να υλοποιήσει μέσα από ένα συγκεκριμένο και βάσει χρονοδιαγραμμάτων προγραμματισμό τα όσα έχουν σημειωθεί πιο πάνω.