Άρθρα

9. Δεν ξεχνώ και Αγωνίζομαι

Posted in ΔΗΚΙ

Άρθρο

Σ΄ αυτό το παρακμιακό τοπίο που ζούμε σήμερα το μόνο σίγουρο περιουσιακό στοιχείο που έχουμε να παρδώδουμε στα παιδιά μας είναι η μόρφωση, η πίστη σε αξίες και ιδανικά. Πέραν από τις ξένες επιβουλές που είναι ξεκάθαρες, αναστοχαζόμενοι καταλαβαίνουμε ότι χάσαμε το δρόμο, παραστρατήσαμε στην ιδιοτέλεια, το εύκολο κέρδος, υποταχτήκαμε στα καμώματα της εξουσίας, στην υλοκεντρική ζωή μας, απεμπολήσαμε πατρίδες. Σ΄ αυτό το δρόμο οδηγήσαμε και τα παιδιά μας. Είναι η ώρα της ειλικρίνειας, του επαναπροσιορισμού των στόχων μας, της ανάληψης της ευθύνης μας για το καλό του τόπου και των παιδιών μας.

Από τους στόχους της Παιδείας μας δεν μπορούν να λείπουν οι αναφορές στην κατοχή της Κύπρου, τις συνέπειες της Τουρκικής εισβολής, τη συνεχιζόμενη παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελληνική παιδεία και τη χριστιανική παράδοση.

Ο μέχρι πρόσφατα διακηρυγμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στόχος «Γνωρίζω, δεν ξεχνώ κι αγωνίζομαι» δεν πρέπει να υποβαθμίζεται αλλά να ενισχύεται μέσα από νέες δράσεις και υλικό και προσεγγίζεται μέσα σε νέα πλαίσια, όπως αυτά της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πλαίσιο μέσα στο οποίο προσεγγίζεται η πολυτισμικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Η ΠΟΕΔ μπορεί να εντάξει στη δράση της εκδηλώσεις που να δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργούν δεσμούς με τα κατεχόμενα μέρη, γιατί είναι αυτά τα παιδιά που θα δείξουν το δρόμο της συνέχειας ανανεώνοντας την ελπίδα για απελευθέρωση και επιστροφή.

Η συντήρηση της μνήμης των κατεχομένων και ο αγώνας για επιστροφή σ΄αυτήν κάτω από συνθήκες ελευθερίας και ειρηνικής συμβίωσης, πρέπει να αποτελεί έγνοια κι ευθύνη της Πολιτείας αλλά και του καθενός από εμάς.

Η Δημοκρατική Κίνηση Δασκάλων&Νηπιαγωγών ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού:
 Να θέτει μόνιμα υπό έμφαση και να επιδιώκει μέσα από δράσεις την πραγμάτωση του στόχου αυτού, για να τονίζει την αγωνιστική πτυχή της εκπαίδευσής μας, μέχρι την ποθητή απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
 Να επαναδιατυπώσει το περιεχόμενο του στόχου, ώστε μην επιδέχεται διάφορων ερμηνειών. Τι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά μας, τι πρέπει να μην ξεχνούν και για ποιο στόχο να αγωνίζονται; Οι μαθητές μας σήμερα έχουν γονείς που γεννήθηκαν μετά την εισβολή ή λίγο πριν, επομένως ποια συνείδηση θέλουμε να διαμορφώσουν αυτά τα παιδιά για την πατρίδα τους, ποιες στάσεις θέλουμε να έχουν απένατι στα ιστορικά γεγονότα που είναι αδιαπραγμάτευτα: πραξικόπημα-τουρκική εισβολή-κατοχή, τι θέλουμε να οραματίζονται και για ποιο στόχο να αγωνίζονται;
 Να επιβεβαιώσει ότι ο διακηρυγμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στόχος «Γνωρίζω, δεν ξεχνώ κι αγωνίζομαι» δεν πρέπει να υποβαθμίζεται αλλά να ενισχύεται μέσα από νέες δράσεις και υλικό από το ίδιο το ΥΠΠ και να μην αφήνεται στην καλή προαίρεση του εκπαιδευτικού ή της σχολικής μονάδας.
 Να στηρίζει τους συναδέλφους, ώστε μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση να αξιοποιούν όλα τα σχετικά με το θέμα βιβλία, ενοτήτων των ΝΑΠ, διαφανειών, ταινιών, ζωντανών πηγών, επισκέψεων και εκδηλώσεων.
 Να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν και να κρατηθούν από σημεία αναφοράς της προσφυγικής καταγωγής τους, να δημιουργήσουν δεσμούς με την κατεχόμενη πατρίδα τους, να νιώσουν το αίσθημα του ανήκειν στην κατεχόμενη πόλη τους, να νιώσουν ότι πατρίδα τους είναι ολόκληρη η Κύπρος.

Τέλος χαιρετίζουμε την ενέργεια του Υπουργείου μας να αναθεωρήσει τη διατύπωση του υπό συζήτηση στόχου με την αφορμή της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή και κατοχή της φετινής χρονιάς, «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ». Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠ, «οι κύριες παράμετροι αυτού του στόχου είναι τρεις: Γνωρίζω τον τόπο μου, Δεν Ξεχνώ την κατεχόμενη γη μου, Διεκδικώ την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μου με απώτερο στόχο να ατσαλώσει την αποφασιστικότητα και την πίστη μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».