Η συνάντηση των πολιτισμών, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών

Posted in Εκδηλώσεις

Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: "Η συνάντηση των πολιτισμών, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών"
Ημερομηνία: 18/19-1-2008
Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Λουκής Ακρίτας, ΣΠΕ Μόρφου, Λεμεσός

Πρόγραμμα Συμποσίου