Διαφοροποίηση της διδασκαλίας/μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Περιβάλλοντα μάθησης για όλα τα παιδιά

Posted in Ανακοινώσεις

Χώρος: Νέα Γραφεία ΠΟΕΔ, Λεωφ.Κυρηνείας 184, 2112 Αγλαντζιά
Ημερομηνία: Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016, 17:00-19:00
Διοργανωτής: ΔΗΚΙ Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Δηλώσεις συμμετοχής

Αφίσα