Υποστηρίζοντας τη διδασκαλία παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη γενική τάξη

Posted in Συνέδρια

Θέμα: Υποστηρίζοντας τη διδασκαλία παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη γενική τάξη
Χώρος: Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης, Λευκωσία
Ημερομηνία: Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014, 9:00-12:30.

Χώρος: ΚΑ' Δημοτικό Σχολείο, Λεμεσός
Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014, 9:00-12:30.

Αφίσα

Εισηγητές-Εισηγήσεις:

Δρ Σουζάνα Παντελιάδου,
Καθηγήτρια Ειδικής αγωγής - Μαθησιακών Δυσκολιών, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
“Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών σε ανάγνωση, ορθογραφία και παραγωγή γραπτού λόγου”

ΤΕΥΧΟΣ Α: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΥΧΟΣ Β: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΤΕΥΧΟΣ Γ: Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

ΔΡ Αναστασία Χατζηγιαννακού,
ΛΕΚΤΟΡΑΣ, Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής, European University, Cyprus
“Δύσκολοι μαθητές... Υπάρχουν λύσεις!”