Πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο

Posted in Συνέδρια

Συνέδριο με θέμα: "Πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο"
Ημερομηνία: 6 Απριλίου, 2013
Χώρος: Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης, Λευκωσία
Αφίσα

Εισηγητές-Εισηγήσεις
Εισηγήσεις:

Λουκά, Π.
"Η διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας: Η Εκπαιδευτική Πολιτική του ΥΠΠ"
Σπυροπούλου, Τ."Πρόληψη και Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο"

Εργαστήρια

Καραγιάννη, Μ και Ανδρέου, Α.
 "Δεξιότητες επικοινωνίας, τεχνική διαμεσολάβησης για επίλυση συγκρούσεων
Παπαγεωργίου, Δ. "Διαχείριση τάξης: Πρόληψη-Πρακτικές προσεγγίσεις"
Ιωάννου, Σ. και Νικολαΐδης, Ν. "Πρακτική εφαρμογή επεξεργασίας σεναρίων εκφοβισμού στο σχολείο"